• Ακολουθήστε μας

Η Χαρουπιά και οι πολυδιάστατες ιδιότητές της

Η Χαρουπιά και οι πολυδιάστατες ιδιότητές της

English

Πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη  από τη διάσωση της χαρουπιάς στην Κρήτη

Τις αναπτυξιακές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η διάσωση και αξιοποίηση της χαρουπιάς στην Κρήτη επισημαίνουν οι επιστήμονες, οι οποίοι συνδράμουν την
προσπάθεια της Πολιτιστικής Εταιρίας Πανόρμου Επιμενίδης για την ένταξη του προϊόντος στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Το χαρούπι είναι ένα προϊόν πουέπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση των Κρητικών στη διάρκεια του 2ου παγκόσμιου πολέμου, καθώς γλίτωσε τον κρητικό λαό από τον λιμό.
Ένα αυτοφυές φυτό, το οποίο έχει τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς από τη μια δεν χρειάζεται σχεδόν τίποτα για την καλλιέργεια του και από την άλλη αποτελεί έναν από τους σημα-
ντικότερους συντελεστές στη διάσωση του περιβάλλοντος, αποτρέποντας την ερημοποίηση του και αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την ξηρασία.
Παράλληλα η διατροφική του αξία  είναι αδιαμφισβήτητη, ενώ η πολιτιστκή του σπουδαιότητα τεράστια για τον τόπο γι’ αυτό και θεωρείται ότι το χαρούπι μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό μοχλό ενίσχυσης της προσπάθειας
που καταβάλλεται για τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό στην Κρήτη. Τα πολλαπλά αυτά οφέλη οικονομικά, περιβαλλοντικά, διατροφικά ανέπτυξαν διακεκριμένοι επιστήμονες στη διάρκεια του προσυνεδρίου,
που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο το απόγευμα στον Χαρουπόμυλο Πανόρμου.
Το χαρούπι είναι ένα προϊόν το οποίο, όπως υποστήριξαν οι ομιλητές,παρά τα τεράστια οφέλη του για την κοινωνία της Κρήτης, ξεχάστηκε με την πάροδο των χρόνων και η καλλιέργεια του εγκαταλείφτηκε, στον βωμό της
εντατικής γεωργίας. Εδώ και ένα περίπου χρόνο με πρωτοβουλία του πολιτιστικής εταιρίας Πανόρμου «Επιμενίδης», του πολιτιστικού συλλόγου Πινών, επιστημόνων από το πανεπιστήμιο Κρήτης, το μουσείο φυσικής ιστορίας και καλλιεργητών καταβάλλεται
μια συστηματική προσπάθεια ανάδειξης και διάσωσης του χαρουπιού, με την ταυτόχρονη προώθηση της καλλιέργειας του.
Ήδη το χαρούπι έχει εγκριθεί στο δεύτερο στάδιο για την ένταξη του  στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, μαζί με άλλες 18 υποψηφιότητες από το υπουργείο Πολιτισμού.

Η πρόταση για ένταξη του συντάχθηκε από την Πολιτιστική Εταιρία Πανόρμου «Επιμενίδης» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πινών καθώς και ομάδα καλλιεργητών από όλη την Κρήτη.
Η Κρήτη θα έχει τεράστιο όφελος από την ένταξη της χαρουπιάς στον κατάλογο της UNESCO ανοίγοντας νέους δρόμους για την οικονομική, τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού, τονίζει η πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρίας Πανόρμου

«Επιμενί-δης» Κορίνα Μηλιαράκη, η οποία καλεί οποιονδήποτε έχει στοιχεία για το χαρούπι να τα προσκομίσει στην Πολιτιστική Εταιρία, προκειμένου ο φάκελος να εμπλουτιστεί και να αυξηθούν οι πιθανότητες ένταξης.
Μάλιστα ήδη ετοιμάζεται να γίνει στον Χαρουπόμυλο Πανόρμου ένα μεσογειακό συνέδριο για το χαρούπι που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο με τη συμμετοχή της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Κύπρου, της Αλγερίας, της Πορτογαλίας, της Τουρκίας,
της Ελλάδας. Το συνέδριο θα γίνει υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και ως στόχο έχει να επισημανθούν οι καλές πρακτικές στην καλλιέργεια και τη χρήση του καθώς και να αναλυθούν έρευνες, και-
νοτομίες και τεχνολογίες σχετικά με το χαρούπι ως συστατικό στη μαγειρική και ως αντικείμενο της επιστημονικής και φαρμακευτικής έρευνας.

Attachments: 
News Type: 
News