• Ακολουθήστε μας

Ποιοτικό σήμα λειτουργίας αγροτουρισμού

Η κατάταξη μιας επιχείρησης στις αγροτουριστικές επιχειρήσεις προϋποθέτει την απόκτηση του ειδικού ποιοτικού σήματος αγροτουρισμού από το Σύνδεσμο Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας (ΣΕΑΓΕ).

Η χορήγηση του ποιοτικού σήματος αγροτουριστικής επιχείρησης απαιτεί την αξιολόγηση της από ανεξάρτητους αξιολογητές της Αgroxenia (2 μέλη του Δ.Σ. και ένας Τεχνικός - Αρχιτέκτονας), η οποία και σε πρώτη φάση αποτελεί τον φορέα αξιολόγησης και χορήγησης του ειδικού ποιοτικού σήματος αγροτουριστικής μονάδος. Η Αgroxenia μπορεί να αναθέτει την αξιολόγηση – πιστοποίηση αγροτουριστικού σήματος ποιότητας και σε άλλους φορείς πιστοποίησης ανάλογα με τις ανάγκες της.

Οι επιχειρήσεις που μετά από την αξιολόγηση τους δεν πληρούν τους όρους χαρακτηρισμού τους ως «Αγροτουριστικές» (συγκέντρωση βαθμολογίας κάτω του 40% των συνολικών μορίων της κατηγορίας), εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προσαρμόσουν τα στοιχεία τις αξιολόγησης τους σύμφωνα με τις γραπτές υποδείξεις των αξιολογητών μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους και την απόκτηση του ποιοτικού σήματος.

Στο μεσοδιάστημα της προσαρμογής οι επιχειρήσεις λαμβάνουν προσωρινό σήμα «υπό αξιολόγηση αγροτουριστική επιχείρηση» έως ότου μετά από νεώτερη αξιολόγηση φθάσουν τον βαθμό βάσης για να χαρακτηρισθούν ως αγροτουριστικές.

Greek