• Ακολουθήστε μας

Κριτήρια αξιολόγησης Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων

Κριτήρια Αξιολόγησης αγροτικών  επιχειρήσεων, προκειμένου να ενταχθούν στην Ένωση Αγροτουρισμού Κρήτης:

  1. Να είναι Οικογενειακές Επιχειρήσεις (Υποχρεωτική Ενασχόληση και παρουσία των ιδιοκτητών η των μελών της οικογένειας )
  2. Να βρίσκονται σε οικισμούς με λιγότερους από 3000 κατοίκους.Εξαίρεση αποτελούν α.παραδοσιακοί οικισμοί, β.ιστορικά αγροκτήματα, διατηρητέα κτίσματα και κτίρια εξαιρετικής αρχιτεκτονικής που έχουν αλλάξει χρήση, τα οποία μπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος
  3. Τα κτίσματα να είναι προσαρμοσμένα στην τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, στον χαρακτήρα και τις ανάγκες εξυπηρέτησης της φιλοσοφίας του τουρισμού υπαίθρου – αγροτουρισμού.
  4. Να προβάλλουν τον τοπικό πολιτισμό με κάθε δυνατό. Να διατίθεται ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες για την χλωρίδα , την πανίδα, τις παραδόσεις ,τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται.
  5. Να υπάρχει περιβαλλοντική διαχείριση (μέσα εξοικονόμησης ενέργειας, π.χ. οικονομικές λάμπες, φωτοβολταικά, ηλιακός θερμοσίφωνας,  κ.ά.)
Greek